Stage IIIA / Stage IIIB / 3A / 3B / V / 5 emissienormen voor generatoren en aggregaten. Wat is de regelgeving hierin?

Vanuit de Europese wetgeving worden er steeds meer regels opgelegd n.a.v. de Stage emissienormen t.a.v. van motoren. Reden hiervoor is het terugdringen van NOx (stikstof) en CO².

Vanaf 1 januari 2020 moeten alle nieuw geleverde generatoren voldoen aan de Stage V normering. Wanneer fabrikanten van aggregaten nog in het bezit zijn van de zgn. flexmotoren mogen deze nog wel geplaatst worden om de voorraad op te maken. Stage V motoren zijn fors duurder zodat er een run is op deze flexmotoren met als resultaat dat deze nauwelijks meer verkrijgbaar zijn.

Ook voor generatoren heeft dit impact. Op meer en meer plaatsen is het dan ook niet meer toegestaan om een Stage IIIA motor te gebruiken. Dit zal dan vervangen moeten worden door een hybride generator of Stage V motor.

Heeft dit wel echt zin?

Deze regelgeving heeft enorm veel impact op de verschillende branches. Met name aggregaten van +60 Kva zullen fors in prijs gaan stijgen. De vraag is dan ook, heeft dit allemaal wel zin?

Een Stage 1 motor stoot evenveel dieselpartikels uit als 32 machines met een stage IIIB motor. Als je een Stage I motor dit vergelijkt met een Stage V motor zal de NOx uitstoot met 95,7% teruggedrongen worden.

Tegelijkertijd is het allemaal heel dubbel. Het is natuurlijk prachtig dat we als Europa, UK en VS onze verantwoordelijkheid nemen. Tegelijkertijd doen alle landen daaromheen hier nauwelijks iets aan. Zo worden er in Oost-Europa, Azië en Afrika nog gewoon Stage II motoren gebruikt. Als wij hier het nodige kunnen voorkomen en de andere werelddelen gaan volle bak door, zet het niet heel veel zoden aan de dijk.

Hoe zit het met de flexmotoren in een generator?

Stage IIIA motoren die voor 31 december 2010 gebouwd zijn mogen nog 2 jaar in nieuwe machines gebouwd worden. Daarnaast bestaat het Flex-systeem. Bepaalde motoren mogen nog een tijd lang volgens de oude normen geproduceerd worden om de constructeurs wat speling te geven.

Op het moment van schrijven van dit artikel (begin 2021) zijn er nagenoeg geen flex-motoren meer verkrijgbaar.

Heeft u een bestaande generator met Stage IIIA motor? Dan kunt u deze prima gebruiken. Wel komen er meer en meer zones waar een Stage 3A motor niet meer geaccepteerd wordt.

Wat is AdBlue en bij welke generatoren is dit nodig?

AdBlue wordt in de uitlaatgassen geïnjecteerd en zorgt ervoor dat een groot gedeelte van het stikstof omgezet wordt in waterdamp en zuivere stikstof. Deze stoffen zijn al van nature aanwezig in onze lucht. De toevoeging van AdBlue bij de Trime TP generatoren vanaf 100 Kva nodig. Daaronder is dat tot op heden niet nodig.

Welke generatoren zijn al beschikbaar met Stage V motor

Onder de 100 Kva kunnen de meeste fabrikanten een generator leveren met Stage V motor. Trime TP kan Stage V generatoren tot 500 Kva leveren.

Kunnen we nog meer regelgeving verwachten voor motoren?

Voorlopig is de Stage V de laatste fase. Tegelijkertijd gaan de overheden verder met het verlagen van de stikstof en CO² zodat er op sommige projecten als CO² neutraal ingeschreven moet worden. Ook het geluidsniveau is meer en meer een rol aan het spelen vanuit opdrachtgevers.

Onder het motto, laten we het gelijk goed aanpakken heeft Trime TP niet alleen een range hoogwaardige generatoren ontwikkeld, maar is er tegelijkertijd gekeken naar het geluidsniveau. Zo er is een ultra-geluidsgedempte range ontstaan van 54 tot 62 dBa bij 7 meter. Klik hier voor meer informatie.

Zijn er andere alternatieven om het brandstofverbruik, CO² en stikstof-uitstoot te verminderen?

Zoals genoemd zorgen Stage V generatoren voor een aanzienlijke vermindering van stikstof. Bij grote vermogens is dit technisch gezien de beste oplossing op dit moment. Het is natuurlijk het allerbeste als er geen motor meer hoeft te draaien.

Er valt nog veel winst te behalen met Hybride generatoren en batterypacks. Op teveel plaatsen staat een te grote aggregaat continue te draaien voor een minimale stroomafname.

Lees hier het artikel over hybride generatoren.

Lees hier het artikel over batterypacks